Skip to content

 

Met deze dak inspectie drone hoef je niet het dak op.

Väike sõnaraamat - voru.eelk.ee Seo lehe pääl pruugitas prännikit. Rehkendä tuuga, ku tan käüt. Loe täpsämbalt. Olõt peri? Jah Eesti-Võru keel sõnaraamat, Glosbe Võru murre kuulub lõunaeesti murderühma, seda räägitakse ajaloolisel Võrumaal, tänapäeval Põlva, Võru ja Valga maakonnas.Võru murre on kõige paremini säilinud ja tüüpilisim lõunaeesti murre, ta erineb eesti kirjakeelest igal keeletasandil. Häälikutest on eripärased Võru murde kolm keskvokaali varianti: peale keskkõrge õ esineb kõrge õ, näiteks sõnades sõsar ja mõni Võro-eesti synaraamat võru sõnaraamat Eesti - Võru keel online sõnaraamat Glosbe. Otsi1 526 lauseid ja 1 tõlkemälusid. Tasuta. Keeleveeb võru sõnaraamat Search kõike poest uudiseid üritusi. Sõbrale Osale Muuseum Kontakt Uudised Blogi Pildialbum. en fi ru fr lv Eesti-Võru keel sõnaraamat, Glosbe Kokkopandja: Jüvä Sullõv jt Graafiga: Tani Mattis Tekniline lahendus: Männamaa Kaur jt Kirodaq: synaq(ät)synaq.org võro-eesti-võro sõnaraamat Võru<>eesti (VI) Liivi-eesti-läti sõnaraamat: Ladina<>eesti (TÜ) Koolisõnastikud: Ajaloo mõisted gümnaasiumile: Bioloogia mõisted gümnaasiumile: Füüsika mõisted gümnaasiumile: Geograafia mõisted gümnaasiumile: Inimeseõpetuse mõisted 7-9. klassile: Keemia mõisted gümnaasiumile: Kehalise kasvatuse mõisted 7-9. klassile Eesti-võru sõnaraamat | Eesti Rahva Muuseum Näitan lehte 1. Leitud 0 lauset, mis võivad fraasiga sobida võru.Leitud 0 ms.Tõlkemälud on loodud inimeste poolt, kuid kokku pandud arvuti abil, mis võib põhjustada vigu. Eesti-võro sõnaraamat - Uma Puut võru sõnaraamat Võru-eesti sõnaraamat on võru kirjakeele ja eesti keele vaheline tõlkesõnaraamat.. Aastal 2002. ilmus Võru Instituudi väljaandel 15 000 märksõnaga ja grammatikalisadega esimene võru-eesti sõnaraamat, mille koostas Sulev Iva.. Sõnaraamatu internetiversioon on kõigile vabalt kasutatav ning sisaldab ka eesti-võru sõnaotsingu võimalust. Võru murre - Eesti Entsüklopeedia The dictionary reveals the archaic Võru dialect, that was spoken in the eastern part of Võru county in the second half of the 19th and in the first half of the 20th century. The dictionary contains approximately 10,000 entries with usage examples. Võru Instituut Vana-Võromaa kaart Võru Instituut on 1995. aastal Kultuuriministeeriumi juurde loodud teadus- ja arendusasutus. Instituudi tegemised puudutavad peamiselt ajaloolist Võrumaad ja peaksid aitama elus hoida võrukestele omast keelt ja kultuuri. Loe rohkem Võro-eesti synaraamat Päälehele a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y. paaba,-, -t 2 eit; ämmaemand paabapraasni|k, -gu, -kut 13 = paabapäiv setu naiste tähtpäev ETIS - Eesti-võru sõnaraamat. Eesti-võro sõnaraamat võru sõnaraamat Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta.

Vliegen met een dakinspectie drone is eenvoudig. Iedereen kan het in een paar uur leren.

Je upload de scan via 4G en hebt meteen resultaat.

De scan wordt meteen omgezet naar de door jou gebruikte applicaties.

Onze drone is robuust en kan tegen een stootje

Onze dakinspectiedrones drones

DJI phantom 4 uitgerust met 3d scan apparatuur

DJI Phantom 4 pro

Solid x4 modulaire 3d scan drone

Solid X4

DJI m600 3D scan drone boven 4 kilo

DJI M600

Meer over wetgeving...

Scroll to top