Skip to content

estonia homemade porntlnkr nõmme raamatukogumiks peavad toidud olema jälgitavad?võru naisteklubinõmme jaamarestoran elsa tallinntõlkimine eesti keelest inglise keeldetallinna tervishoiu kõrgkool kaugõpesõiduki registri päringleab eestitrimmeri jõhvi
 

Met deze dak inspectie drone hoef je niet het dak op.

Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat / Estonian-English-Estonian

Praegu tehakse päringuid järgmistest allikatest: õigekeelsussõnaraamat, seletav sõnaraamat, sünonüümi- ja etümoloogiasõnastik, ametniku soovitussõnastik, eesti-vene sõnaraamat, inglise-eesti masintõlkesõnastik, Eesti wordnet, kohanimeandmebaas, Keelenõuvakk ja „Eesti keele käsiraamat”.

AKIT - Andmekaitse ja infoturbe leksikon

Kirjeldasime üsna põhjalikult 2010. aastal ilmunud artiklis „In spe: üheköiteline eesti keele sõnaraamat” (Langemets jt 2010), kuidas kavatseme koostada üheköitelist, nn lauasõnaraamatu mõõtu teost.Selline sõnaraamat kujutab endast tavaliselt järgmist leksikograafilist korrust võimsal vundamendil, milleks sageli on pika aja jooksul paljudes köidetes ilmunud akadeemiline

EKI keelenõuanne

Naisteküti sünonüümi võib kirjutada kahte moodi: nii donžuan kui ka don Juan. Sõna fenkol on f-iga, botaanikas on täpsem nimetus apteegitill. Sõnad massisuhtlusvahend, massiteabevahend, massilõit ja massikommunikatsioonivahend on samatähenduslikud.

[VES] Vene-eesti sõnaraamat

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.

Antonüümisõnastik

Kui aga on rinnastatud kaks sünonüümi, mitte kaks pealkirja, on sidesõna ehk järel väike algustäht, nt artikkel „Nõuandeid jõulutähe ehk kauni piimalille kasvatamiseks kodus“. Kaksikpealkirjade reegel ei kehti siis, kui teos on avaldatud alguses ühe, seejärel teise pealkirja all.

Sõnaraamat või/ja eksperiment - Ojārs Bušs

Kiirspikker: * on suvaline märgijada, ? üks märk.+ sõne ees nõuab esinemist, -sõne ees keelab. Sõnede vahel < (eespool), > (tagapool), = (ligiduses) ja

Keeleveeb

eki sünonüümi sõnaraamat

Mitu ÕSi (1960, 1976) on näidanud kimalase murdekeelse sünonüümi puhul i-ga käänamist ehk mummi, aga XIX sajandi F. J. Wiedemanni sõnaraamatus on omastavas u-line mummu. Suure murdesõnaraamatu järgi on sõna mumm käänatud nii u- kui ka i- ga, viimane vorm on talletatud Emmaste, Kodavere ja Helme kihelkonnast.

„Eesti murrete sõnaraamat“ kahes ajastus — Sirp

Sisestage eestikeelne sõna, saate selle sünonüümid ja antonüümid. Sõna: Copyright © Filosoft 2007Filosoft 2007

[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009

eki sünonüümi sõnaraamat

[SYS] Sünonüümisõnastik. Päring: osas

EESTI KIRJAKEELE SELETUSSÕNARAAMATUST

eki sünonüümi sõnaraamat

Sünonüümisõnastik See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon. Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest.

Eesti keele tesaurus - Filosoft

sõnaraamat on nüüd tervikuna olemas. Tunnustada tuleb ka sõnaraamatu koostamisega kaasnenud teadustööd. Näiteks Valve Põlma kandidaadiväite-kirja „Onomatopoeetilised verbid eesti kirjakeeles” (1967) peaeesmärk oli väl-ja töötada onomatopoeetilise sõnavara leksikograafiline kirjeldus kirjakeele sõnaraamatu tarvis. Mõtlema

Vliegen met een dakinspectie drone is eenvoudig. Iedereen kan het in een paar uur leren.

Je upload de scan via 4G en hebt meteen resultaat.

De scan wordt meteen omgezet naar de door jou gebruikte applicaties.

Onze drone is robuust en kan tegen een stootje

Onze dakinspectiedrones drones

DJI phantom 4 uitgerust met 3d scan apparatuur

DJI Phantom 4 pro

Solid x4 modulaire 3d scan drone

Solid X4

DJI m600 3D scan drone boven 4 kilo

DJI M600

Meer over wetgeving...

Scroll to top